سنگ فرز
اکثر فرزها ماشین‌های سبک و قابل حملی هستند و قدرت موتورشان معمولا بین چهار تا پانزده آمپر متغیر است. چرخ سنگ فرز نیز بسته به نوع آن و کاربردی که دارد در محدوده‌ی شش هزار الی یازده هزار دور بر دقیقه بستگه به نوع دستگاه قادر به فرزکاری است. معمولا سرعت پایین برای صیقل‌کاری و سرعت بالا برای برش استفاده می‌شود. از جمله کاربردهای این دستگاه می‌توان به شیارتراشی، تراش صفحه، تراش کناره‌، تراش چرخدنده، انواع برش و فرم‌تراشی اشاره کرد.


مهمترین نکات ایمنی که در هنگام استفاده از سنگ فرز باید آنها را در نظر بگیرید:
1.هنگام استفاده از سنگ فرز حتما از وسایل حفاظت فردی سالم نظیر :کفش ایمنی کلاه ،دستکش،گوشی وحفاظ صورت استفاده نمایید.

2.از کار کردن با سنگ بدون حفاظ خودداری کنید .

3.هر روز قبل از کار دوشاخه برق ،سیم ودستگاه سنگ فرز ودسته آنرا از نظر برقی وسایر موارد بررسی کنید .

4.در زمان تعویض سنگ حتما دستگاه را از برق جدا کنید، تنها به خاموش کردن دستگاه اکتفا نکنید .

 5.در زمان کار با دستگاه تا حد امکان آنرا از بدن خود واطرافیان دور نگهدارید .

6.در زمان کار حتما به تناسب بین نوع سنگ وقطعه کار توجه داشت باشید .(سنگهای فلز با چوب فرق دارند )

7.از بکار گیری سنگ های فاقد نشان ،عالمت استاندارد ،وسرعت مجاز خودداری کنید .

8.تعمیر دستگاه باید توسط فرد متخصص انجام شود نه خودتان !

9.دور سنگ (روی سنگ نوشته شده )با دور حک شده روی بدنه دستگاه یکسان باشد .

10.هرگز از سنگ فرز سیار بجای سنگ فرز ثابت استفاده نکنید زیرا احتمال گیر کردن کار وشکسته شدن سنگ وجود دارد .

11.قبل از شروع کار حتما سنگ را از لحاظ نداشتن ترک ،لب پر شدن ،شکستگی وفرسودگی بررسی نمایید .

12.سنگهای بادی حتما باید دارای بستهای مخصوص PINباشند وسنگهای برقی حتما ارت شده باشند .

13.از سنگ خیسشده به وسیله آب یا سایر مایعات استفاده نکنید .

14.مراقب جرقه های ناشی از سنگ باشید تا خطر آتش سوزی بوجود نیاید .

15.سوراخ مرکزی سنگ باید به اندازه قطر محور ماشین سنگ باشد ( از نصب سنگهایی که خیلی سفت وسخت سوار میشوند خودداری شود ) ولقی آن نباید خیلی زیاد باشد .

16.پساز نصب سنگ وتعمیر دستگاه ، آنرا به مدت ۱ دقیقه در محیط باز راه انداخته وآزمایش نمایید . 

17.همیشه زیر سنگ در حال چرخش باید خالی باشد تابه راحتی عمل برش انجام شود (چوب و... زیر قطعه کار قرار ندهید )

18.مواظب باشید هرگز سنگ را بین شکاف قطعه ای که در حال برش است گیر ندهید .

19 .هرگز کار را به سنگ فرز نزدیک نکنید بلکه سنگ را به کار نزدیک کنید زیرا احتمال شکسته شدن سنگ وجود دارد.

20.قبل از اتصال دستگاه به برق مطمئن شوید که کلید دستگاه خاموش است .

21.فاصله بین تکیه گاه کار وسنگ نباید از ۵ میلیمتر بیشتر باشد .

22.از سنگ فرز برای صیقل دادن قطعات بزرگ وحجیم استفاده نکنید .

23.از قرار دادن سنگ فرز در آب ،باران ،مسیر تردد افراد وخودرو ها ونیز ضربه زدن به آن خودداری نمایید .